Ajax loader
ARKIV 1920. Arbetarpartiets förstamajdemonstration på Gärdet. I förgrunden partiledaren Hjalmar Branting med hatten i handen.
Labours Day at Gärdet with partyleader...
von 1
Öffne Lightbox