Ajax loader
Seoul, Changdeokung-Palast, Buyongjeong
Seoul (Korea),
Changdeokgung-Palast (erbaut unter König Taejong, ab 1405; 1592 niedergebrannt).

Teilansicht: Der Buyongjeong-Pavillon (1792) am Buyongji-Teich (1707)...
of 1
Open Lightbox