Ajax loader
Krasnoyarsk, Yenisey / Photo
Krasnoyarsk (Siberia, Russia),
Yenisey.

View of the Yenisey near Krasnoyarsk.

Photo, undated.
Auf dem Jenissej
of 1
Open Lightbox