Ajax loader
Polychordo
Polychordo
Polychordo
Musik / Tasteninstrumente:
Polychord.

“Polychordo”.

Holzschnitt.
Aus: Gioseffo Zarlino, Sopplimenti musicali, Venedig 1588.
of 1
Open Lightbox