Ajax loader
Man cupping in Xingping
Man cupping in Xingping
Man cupping in Xingping
Medicine / Traditional Chinese Medicine / Cupping.

– Xingping Market, Yangshuo (Guangxi Zhuang Autonomous Region, China): A man with bamboo cups on his back. –

Photo,...
Lijiang Ferry Terminal in Xingping
Li River between Yangdi and Xingping
of 1
Open Lightbox