Ajax loader
Pu Yi / Photo c. 1934
Pu Yi,
as Hsuan T’ung 1908–12 Chinese emperor,
as K’ang Te 1934–45 Emperor of Manchukuo
(Manchuria),
Peking 1906 – Ibid. 17.10.1967.
Portrait photo, c. 1934.
of 1
Open Lightbox