Ajax loader
Japan: Asano Naganori (1667 – 1701), daimyo (feudal lord) of Ako (1675 – 1701). Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892), 1869
The revenge of the Forty-seven Ronin (???? Shi-ju-shichi-shi), also known as the Forty-seven Samurai, the Ako vendetta, or the Genroku Ako incident (?????? Genroku...
of 1
Open Lightbox