Ajax loader
Osman. Reich, Männer in trad. Kleidung / Lichtdruck, 1873
Völkerkunde / Türkei.

"Diarbekir. Figure 1: Musulman de Diarbèkir; Figure 2: Chrétien de Diarbèkir; Figure 3: Kurde de Palou."

(Diyarbakr (Südostanatolien, Türkei)....
of 1
Open Lightbox