Ajax loader
Taizong / chinesische Malerei
Taizong, Kaiser von China (reg. 626-649), ursprünglich: Li Shimin; zweiter Kaiser der Tang-Dynastie; 23. 1. 599 - 10. 7. 649.

- Bildnis des Kaisers Taizong. -

Chinesische...
of 1
Open Lightbox