Ajax loader
Kaiser Karls Ross entdeckt die Aachener warme Quelle
Kaiser Karls Ross entdeckt die Aachener warme Quelle
Kaiser Karls Ross entdeckt die Aachener warme Quelle
Charlemagne, King of the Franks
(768–814), Roman emperor (since 800).
2.4.747 – Aachen 28.1.814.

“Kaiser Karls Ross entdeckt die Aachener warme Quelle” (Charlemagne’s...
of 1
Open Lightbox